Zijl

Deze naam is vastgesteld op 30-06-1942 door (onbekend).

Herinnert aan het straatje het Zijl, dat vóór het bombardement in mei 1940 in het Hang en in de Zijlsteeg uitkwam. Het Zijl in het Westnieuwland komt al in een akte van 25 november 1391 voor. In een overeenkomst tussen de stad Rotterdam en de Heemraden van Schieland van 19 februari 1571 wordt gesproken over enige ‘Zijlkens, deur dewelcke binnen der voorsz. stede het een water geleit wort int ander’. Met name worden dan genoemd het Zijl aan de Oostpoort, het Zijl onder de Raambrug ‘onlancx geleyt, loopende uyt de Spoeyevaert onder Sint Jacobsstraete in de Stincksloot’, een Zijltje bij de poort van de Sint Jorisdoelen en een Zijl tussen het huis van de toenmalige dijkgraaf en het huis van Bulgerstein. De zijlen zelf waren de sluizen, waardoor water in- en uitgelaten kon worden, bij uitbreiding de watergangen daarheen, die dikwijls ook Stinksloot werden genoemd. Het Zijl dat voor het bombardement in de binnenstad voorkwam, was één van die gedempte watergangen. Deze strekte zich toen uit over het gehele Westnieuwland, van het westen naar het oosten. Het oostelijke gedeelte van het Zijl werd al vroeg overbouwd, zodat alleen het gedeelte dat later als het Zijl bekend stond, nog lang open water was. Het Zijl kwam ook wel voor onder de namen Zijlsloot en Hangsloot. De minder vleiende benaming Stinksloot werd ook gebruikt, evenals de deftige naam Keizersgracht naar het huis ‘de Keizer’ aan de Noordblaak. Bij bovengenoemd besluit werd de naam Zijl gegeven aan de kade, die ten noorden van de Steigersgracht ligt.

Thema
Deze naam ligt in de buurt Stadsdriehoek. Deze naam valt binnen het wijkthema (geen, locatie/bombardement).

Reacties zijn gesloten.