Schielaan 62b

Deze naam is vastgesteld op 05-03-1923 door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Overschie.

Deze laan heet naar de nabijgelegen Delftse Schie.

Thema
Deze naam ligt in de buurt Overschie. Deze naam valt binnen het wijkthema (geen, locatie).

De Schielaan met links het huis van de burgemeester, 1930 (geschat).

De Schielaan heet naar de nabijgelegen Delftse Schie.

Het dorp Overschie, eigenlijk Ouderschie, Ouwerschie of Oldschie geheten, moet al voor het jaar 1063 hebben bestaan. Op 28 december van dat jaar sloot de bisschop van Utrecht, Willem van Gelder, met Reginbertus, de abt van Echternach, een verdrag waarbij eerstgenoemde afstand deed van een aantal kerken in Holland, waaronder die van Schee of Schie. Ook onder de naam Oud-Schiedam komt het dorp wel voor. Het dorp Overschie behoorde tot de heerlijkheid van die naam, die ook een aantal polders omvatte. In 1409 werd deze heerlijkheid door graaf Willem VI van Holland in erfleen gegeven aan Filips van Spangen. Later kwam ze in bezit van de stad Delft.

Overschie werd in 1941 door Rotterdam geannexeerd. De Overschiese Dorpsstraat heette voor de annexatie Dorpsstraat. Hetzelfde geldt voor de Overschiese Kerksingel, die tot 1952 de naam Kerksingel droeg. De Kerksingel is vernoemd naar de hervormde Grote kerk. Het oudste kerkgebouw van Overschie werd in de 10de eeuw gesticht. In de 14de en 15de eeuw brandde het gebouw verschillende malen af en werd vervolgens steeds herbouwd. De kerk brandde in 1899 eveneens af; ze werd door een nieuw gebouw vervangen. De Overschiese Kleiweg is een onderdeel van de Kleiweg. De Overschieseweg heette voor 1940 Schiedamseweg. Hij vormde de verbinding van Schiedam met Overschie.

De prentbriefkaart komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Bron: https://www.facebook.com/RotterdamVanToen/

Reacties zijn gesloten.