Inundatie Voorne Putten

Naar aanleiding van een vraag omtrent het woonadres van de familie De Visser heeft het Streekarchief Voorne Putten een onderzoek gedaan.

De familie De Visser is in verband met de inundatie van Nieuw-Helvoet naar Brielle verhuisd en ondergebracht in de Langestraat no.3. De verhuizing werd echter pas geregistreerd op 17 mei 1944, toen zij reeds was opgepakt. De administratie zal dus achter hebben gelopen. Dit klopt met de herinneringen van andere geëvacueerden, zij woonden reeds op een adres waar zij pas maanden later staan ingeschreven Echter, Magdalena moet kort na haar verhuizing al zijn opgepakt. 

De familie woonde tot die tijd in Nieuw-Helvoet in huis A 187 (= Smitsweg 28).
Na de oorlog verhuisde A.J. de Visser naar Nieuwenhoorn (Kouwenoordseweg) en op 10-10-1946 terug naar Nieuw-Helvoet C 106 (later C 102), hetgeen overeenkomt met Rijksstraatweg 202 (in 1958 na zijn verhuizing reeds gesloopt).
Zijn vrouw verhuisde ambtshalve mee, maar zij was op dat moment al geruime tijd overleden. De
overlijdensakte werd in 1949(!) in Nieuw-Helvoet opgesteld, waar zij dus officieel stond ingeschreven.

Het adres waar Magdalena is opgepakt betreft dus haar eigen woonadres, dat kunnen wij aldus met zekerheid vaststellen. 
Overigens blijft het wonderlijk dat een vrouw met haar achtergrond in Ravensbrück terecht is gekomen. Een bijzonder stukje geschiedenis.

Reacties zijn gesloten.