Arrestatie en Deportatie

13 april 1944
Op deze datum is ze gearresteerd. Hiervan is de locatie onbekend. Ze is toen opgesloten in het Huis van Bewaring Rotterdam. Ze werd in bewaring gesteld voor de S.D. en op 17 april 1944 naar kamp Amersfoort overgebracht. Dit is op het laatste moment niet door gegaan

17 april 1944
Op deze datum is ze weer gearresteerd. Alle gegevens kloppen met de vorige arrestatie. Waarschijnlijk is er met betrekking tot het transport naar Amersfoort iets fout gegaan. Nu werd ze echter op 6 mei 1944 overgebracht naar Vught.

6 mei 1944
Deze kaart is afkomstig uit de bij het NIOD berustende cartotheek van kamp Vught. Op de kaart staan enkele gegevens. Uit het bronnenmateriaal valt niet te concluderen waarom ze in kamp Vught is geplaatst.
Ten tijde van haar internering in Kamp Vught blijken ze in Brielle te wonen. Rozemarijnstraat 39 te Brielle

5 of 6 september 1944
Ze heeft kamp Vught verlaten tijdens de evacuatie van het Kamp. Haar transport was onderdeel van de algehele evacuatie van het kamp waarbij onder druk van de naderende geallieerden (Dolle Dinsdag) het
kamp door de Duitsers werd ontruimd en de vrijwel voltallige kampbevolking naar Duitse kampen werd overgebracht.

Reactie NIOD
Hierbij deel ik u mede dat ik op basis van gegevens uit het archief van Vught, heb vastgesteld dat mevrouw Magdalena De Visser-Van Eijk op 6 mei 1944 kamp Vught is binnengekomen. Zij stond daar
geregistreerd onder nummer: 0296, in de categorie van ‘Polizeihäftling’.
Mevrouw De Visser- Van Eijk heeft kamp Vught op 5 of 6 september 1944 verlaten tijdens de evacuatie van het Kamp. Haar transport was onderdeel van de algehele evacuatie van het kamp waarbij onder druk van de naderende geallieerden (Dolle Dinsdag) het kamp door de Duitsers werd ontruimd en de vrijwel voltallige  kampbevolking naar Duitse kampen werd overgebracht. 

09 september 1944
Magdalena is gearriveerd in kamp Ravensbrück.

Op 3 januari 1945 is Magdalena de Visser – van Eijk in Ravensbrück overleden.

Reactie NIOD
Op 9 september 1948 is onderstaande Sterbeurkunde (akte van overlijden). Het is niet bekend wanneer de familie en nabestaanden hierover zijn geïnformeerd. Uit het bronnenmateriaal valt niet te concluderen waarom mevrouw in kamp Vught is geplaatst. Mocht mevrouw (of haar man) lid zijn geweest van de NSB, dan bestaat de kans dat er een dossier over haar (en/of haar man) is opgesteld. Dit dossier wordt bewaard in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) bij het Nationaal Archief in Den Haag. Meer informatie kunt u vinden via deze hyperlink: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR).]

Polizeihäftling = Politieke gevangenen
Tijdens de Tweede Wereldoorlog pakken de nazi’s tegenstanders in de bezette gebieden op en bestraffen ze. Zij worden gevangen gezet in gevangenissen en tuchthuizen, soms worden ze doorgestuurd naar strafkampen. Politieke gevangenen zijn in de kampen herkenbaar aan een omgekeerde rode driehoek op hun kampkleding.

In het Gedenkbuch für die Opfer des Konzentrationslagers Ravensbruck 1939-1945, p. 162 (zie bijlage) wordt haar overlijden ook bekendgemaakt.

09 september 1944
mevrouw gearriveerd in kamp Ravensbrück.

Op 3 januari 1945 is Magdalena de Visser – van Eijk in Ravensbrück overleden.

Op 9 september 1948 is onderstaande
Sterbeurkunde (akte van overlijden). Het is niet bekend wanneer de familie en nabestaanden hierover zijn geïnformeerd.

30 augustus 1945 In het Vrije Volk een oproep van de dochter van Magdalena. Elisabeth vroeg nadere informatie naar de verblijfplaats haar moeder. Zij was in juni 1944 vanuit Vught naar Duitsland getransporteerd.

Haar man A.J. de Visser is na de bevrijding opgepakt. op 4 oktober 1946 moest hij voorkomen bij het Tribunaal. 
Hij wordt beschuldigd van:
A. J. de Visser te Brielle werd beschuldigd van:
a. Sympathiserend lid van de NSB te zijn geweest,
b. Vrijwillig Duitsche militairen geknipt en geschoren te hebben,
c. Vrijwillig te hebben gewerkt in de keuken van de Duitsche weermacht,
d. Begunstiger Germaansche SS en abonné van het blad .. Storm ” geweestte zijn,
e. Extra rantsoenen levensmiddelen ontvangen te hebben, f. Gesolliciteerd te hebben voor een betrekking bij de Landwacht Nederlanden geldelijk te hebben bijgedragen aan het bouwfonds Lunteren.

Verslag uit de nieuwe Brielsche Courant van 4 oktober 1946. 

 

Reacties zijn gesloten.